ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

maplibrary.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ 37 546 33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310 243120   FAX 2310 243121

info@maplibrary.gr

www.maplibrary.gr

 ENGLISH

ω                                                                              

  << Αρχική  σελίδα  

 

Εκπαίδευση

Το Κέντρο Διοίκηση Προσωπικό Συνδέσεις

Συλλογές

Εκθέσεις

Εκδόσεις

Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές

Οι χάρτινοι καθρέφτες του κόσμου:

Από τα πετρογραφήματα στους δορυφόρους

Πώς φτιάχνουμε τους χάρτες;

Μία πρώτη γνωριμία με τον κόσμο

των χαρτών

Η Γεωγραφία του Νεοελληνικού Διαφωτισμού

Η Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή στον ψηφιακό κόσμο

Η ελληνική xαρτογραφική πορεία προς τη Μακεδονία, 1971-1912

 

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρονται, κατάλληλα προσαρμοσμένα, και σε οργανωμένα γκρουπ ενηλίκων

 

 NEO   Υποστήριξη στις ερευνητικές ερασίες - projects

Προγράμματα για εκπαιδευτικούς

Το πρότυπο πρόγραμμα

του Συμβουλίου της Ευρώπης

 

>> Το Κέντρο έχει θέσει ως θεμελιώδη στόχο τη συμβολή του στην εισαγωγή της χαρτογραφικής παιδείας και πρακτικής στο εκπαιδευτικό και μορφωτικό σύστημα, με την παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στους φορείς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την οργάνωση μαθημάτων και σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, τη συνεργασία με εκδότες χαρτογραφικού εποπτικού υλικού για σχολική χρήση, την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών (ηλεκτρονική διδασκαλία, πολυμέσα κλπ.) με εξειδικευμένο χαρτογραφικό χαρακτήρα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στα πλαίσια αυτά το Κέντρο προσφέρει μία σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές,  εκπαιδευτικούς ή ενήλικες, με σκοπό τη γνωριμία με τον κόσμο των χαρτών.

Ιδιαίτερη εμπειρία έχει αποκτηθεί από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Κέντρου  (2000-2003), "The use of maps, cartographic technology and www in teaching History (H χρήση των χαρτών, της σύγχρονης χαρτογραφικής τεχνολογίας και του διαδικτύου στη διδασκαλία της Ιστορίας)", για υπηρετούντες εκπαιδευτικούς, με την υποστήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης. To σεμινάριο αυτό, προσφέρεται  σε έλληνες εκπαιδευτικούς κατόπιν συνεννόησης, κατάλληλα προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και στο πρόγραμμα του Νέου Λυκείου, με ειδική αναφορά και υποστήριξη στην εκπόνηση των ερευνητικών εργασιών - projects (Δείτε εδώ σχετική ανάρτηση).