ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

maplibrary.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ 37 546 33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310 243120   FAX 2310 243121

info@maplibrary.gr

www.maplibrary.gr

 ENGLISH

ω                                                                              

  << Αρχική  σελίδα  

 

Εκθέσεις

Το Κέντρο Διοίκηση Προσωπικό Συνδέσεις

Συλλογές

Εκθέσεις

Εκδόσεις

Εκπαίδευση

Εκθέσεις ΕΚΕΧΧΑΚ-Εθνικής Χαρτοθήκης

(Α΄Περίοδος)

Εκθέσεις ΕΚΕΠΠ-ΕΚΕΧΧΑΚ-Εθνικής Χαρτοθήκης

(Β΄ Περίοδος)

 

>> Η ιστορική και πολιτιστική διάσταση των χαρτών και η ανάδειξή τους καλλιεργείται συστηματικά από την Εθνική Χαρτοθήκη. Μέχρι σήμερα έχει οργανώσει και πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό χαρτογραφικών εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε συνεργασία με σημαντικά εθνικά και διεθνή ιδρύματα.

Μέχρι τώρα, από την ίδρυση του Κέντρου το 1997, έχουν οργανωθεί συνολικά 21 εκθέσεις χαρτών (16 την Α΄ Περίοδο λειτουργίας και 5 τη Β΄ Περίοδο). Η δραστηριότητα του Κέντρου συνεχίζεται με νέες εκθέσεις, σε συνεργασία με φορείς και συλλέκτες.
 

 
 

>> Έκθεση Χαρτών: Η ελληνική χαρτογραφική πορεία προς τη Μακεδονία (1871-1912)

περισσότερα >>

>> Έκθεση χαρτών στην Κομοτηνή

περισσότερα >>