ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

maplibrary.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ 37 546 33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310 243120   FAX 2310 243121

info@maplibrary.gr

www.maplibrary.gr

 ENGLISH

ω                                                                              

  << Αρχική  σελίδα  

 

Το Κέντρο

Το Κέντρο Διοίκηση Προσωπικό Συνδέσεις

Συλλογές

Εκθέσεις

Εκδόσεις

Εκπαίδευση

Ιδρυτικός Νόμος, 1997 

Τροπολογία,  2006

 

 

>> Το Κέντρο ιδρύθηκε το 1997 ως Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (ΕΚΕΧΧΑΚ) - Εθνική Χαρτοθήκη με το Ν. 2466/1997 (ΦΕΚ 30/Α/97), ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Βουλή.

Το 2006 ο νόμος του 1997 τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 στο Ν. 3489/2006, με το οποίο άλλαξε ο τίτλος του σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (ΕΚΕΠΠ - ΕΚΕΧΧΑΚ) - Εθνική Χαρτοθήκη, εντάσσοντας στο αρχικό αντικείμενο του Κέντρου εκείνο μιας, μέχρι τότε, προς εκκαθάριση αστικής εταιρείας (ΕΚΕΠΠ).

>> Το ΕΚΕΧΧΑΚ είναι κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό, μερικά αυτοχρηματοδοτούμενο, με κύριους σκοπούς του την ανάπτυξη και διάδοση της χαρτογραφίας και των χαρτών στον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την καθημερινή ζωή και τη διοίκηση. Ασχολείται επίσης  με τη σύνταξη ψηφιακού αρχείου χαρτών και με την ανάπτυξη των νέων ψηφιακών τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας και την παροχή τεχνογνωσίας. Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του είναι οι εκθέσεις, οι εκδόσεις σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, τα σεμινάρια και οι συναφείς εθνικές και διεθνείς δραστηριότητες και συνεργασίες. Συμβάλει στην ανάπτυξη και διάδοση της πολιτιστικής, εκπαιδευτικής, κοινωνικής, καλλιτεχνικής, επιστημονικής και τεχνολογικής διάστασης της Χαρτογραφίας και των Χαρτών, σε μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση, την πληροφορία και την επικοινωνία, με μέσα τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες ψηφιακές προσεγγίσεις στην εθνική και παγκόσμια Χαρτογραφική Κληρονομιά.

>> Με την τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου το 2006 προστέθηκαν μια σειρά σκοπών ευρωπαϊκού περιεχομένου. Μεταξύ άλλων η παροχή και διάδοση της πληροφόρησης που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) στην Ελλάδα,  η διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως σεμιναρίων, διαλέξεων, ημερίδων, εκθέσεων, συνεδρίων, παιχνιδιών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των τοπικών φορέων σχετικά με γενικά ευρωπαϊκά θέματα, η μεταφορά στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και στα όργανα της Ε.Ε. των προβληματισμών των τοπικών κοινωνιών για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, η ανάθεση και η εκπόνηση μελετών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, κ.ά.

 Βρείτε μας στo Google Maps

 Κατεβάστε τον χάρτη σε αρχείο pdf