Συνέδριο επιστημών της αποτύπωσηςΕπιστημονικό Συνέδριο
Η εξέλιξη των οργάνων, των μεθόδων και των συστημάτων μετρήσεων των επιστημών της αποτύπωσης στην Ελλάδα


Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Τσιούμης»
του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, στις 15 και 16 Απριλίου 2005

Εκδόθηκαν τα Πρακτικά του Συνεδρίου των Επιστημών των Αποτυπώσεων. 
(box@ekepp-ekechak.gr)


Διοργάνωση:
Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ,
Εργαστήριο Γεωδαισίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς –
Εθνική ΧαρτοθήκηΠρόγραμμα συνεδρίου

Το περιεχόμενο του συνεδρίου απευθύνεται στους μηχανικούς που αποτυπώνουν, στους ειδικούς που χρησιμοποιούν αποτυπώσεις, στους ασχολούμενους με τη μετρολογία των αποτυπώσεων, στους ιστορικούς της επιστήμης και στους μελετητές της ελληνικής τεχνολογίας.

Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει την ιστορική εξέλιξη των τοπογραφικών οργάνων και των μεθόδων της τοπογραφίας, της γεωδαισίας, της χαρτογραφίας, των σχεδιαστικών οργάνων και των υπολογιστικών συστημάτων, την ιστορία των τοπογραφικών υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδος γενικότερα, τον ρόλο της τοπογραφίας και της χαρτογραφίας στα ιστορικά βιβλία, τις σπουδές του τοπογράφου στην Ελλάδα, κλπ.

Στο συνέδριο αυτό παρουσιάστηκαν 36 εργασίες οι οποίες υπογράφονταν από 51 ερευνητές. Υπήρχε πλούσιο θεματολόγιο:

Εργασίες για την ιστορική εξέλιξη του σχεδιασμού και της χρήσης τοπογραφικών οργάνων (από την αρχαιότητα μέχρι τα EDM και το GPS), σχεδιαστικών οργάνων και υπολογιστών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα όργανα και μεθόδους μέτρησης των αρχαίων Ελλήνων καθώς και της εποχής του Βυζαντίου.

Υπήρχαν εργασίες για την ιστορική εξέλιξη μεθόδων μετρήσεων (πλοήγηση, τις βυθομετρήσεις, τις αποτυπώσεις μνημείων, τη μέτρηση υψομετρικών διαφορών, τη διάθλαση, τη διακρίβωση οργάνων) καθώς και της ιστορικής εξέλιξης της επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων με τα GIS.

Υπήρξαν εργασίες – μαρτυρίες για μεγάλα έργα και επιτεύγματα της Γεωδαισίας, της Τοπογραφίας και της Χαρτογραφίας (Ευπαλίνειο όρυγμα, qanat, σύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου, χαρτογραφία του Αιγαίου, υδροδότηση Θεσσαλονίκης).

Έγιναν αναφορές στη χρήση σύγχρονων μεθόδων απεικόνισης ιστορικών χώρων και πόλεων.

Εργασίες για νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και παρουσίαση της βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την πάροδο του χρόνου.

Έγινε συσχέτιση ιστορικών χαρτών με μνημεία του παρελθόντος – η δυνατότητα έρευνας με τη βοήθεια των χαρτών

Παρουσιάστηκε το έργο και το αρχείο χαρτών τοπογραφικών υπηρεσιών που έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη και έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη όλης της περιφέρειας.

Παρουσιάστηκε η προσπάθεια ίδρυσης μουσείου για να παραμένει προσιτή η μνήμη.

Σημαντική θέση στις εργασίες που παρουσιάσθηκαν είχαν οι άνθρωποι: φιλόσοφοι και μηχανικοί, μαθηματικοί και εφευρέτες, ηγεμόνες και αγρότες, ναυτικοί και τοπογράφοι, τεχνίτες και ηλεκτρονικοί.

Τέλος, πρωτεύουσα θέση είχαν η ιστορία και ο πολιτισμός, μαζί με τις εξελίξεις της τεχνολογίας, σε έναν συνδυασμό, νομίζω, αρμονικό και προσωπικά πιστεύω απαραίτητο.


Πρόγραμμα συνεδρίου

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2005

9:00 – 09:30 Εγγραφές Συνέδρων

Προεδρείο:Χ. Καλτσίκης [ΑΠΘ]
Ε. Λιβιεράτος [ΑΠΘ]
Δ. Μπαλοδήμος [ΕΜΠ]
Π. Σαββαΐδης [ΑΠΘ]
Η. Τζιαβός [ΑΠΘ]

09:30-10:00 Χαιρετισμοί. Έναρξη του Συνεδρίου

10.00 – 12.00 Α´ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
Προεδρείο: Π. Πατιάς, Σ. Στείρος, Κ. Τοκμακίδης.

10:00-10:15 Μια σύντομη αναδρομή στην ιστορική εξέλιξη των τοπογραφικών οργάνων. Π. Σαββαΐδης.

10:15-10:30 Από τον Όμηρο στον Πτολεμαίο. Μια αναδρομή των μεθόδων και των οργάνων της “πρώτης” γεωμετρίας. Δ. Ρωσσικόπουλος.

10:30-10:45 Οι Έλληνες και η πλοήγηση – Μια αναδρομή από την αρχαιότητα στη σύγχρονη εποχή. Γ. Φωτοπούλου, Η. Ν. Τζιαβός.

10:45-11:00 Το Ευπαλίνειο όρυγμα. Κ. Τοκμακίδης, Δ. Βλάχος.

11:00-11:15 Oι τοπογραφικές μέθοδοι και οι μετρήσεις των μεγάλων αποστάσεων από τα κείμενα του Ήρωνα του Αλεξανδρέως. Δ. Αμπατζίδης, Α. Παρίση, Δ. Ρωσσικόπουλος.

11:15-11:30 Η Tabula Peutingeriana και τα Itineraria Picta - Σχεδιαστικοί συμβολισμοί, χαρτογραφική πληροφορία και δίκτυα επικοινωνίας στην πρώιμη βυζαντινή περίοδο. Δ. Δρακούλης.

11:30-11:45 Η υδροδότηση της Θεσσαλονίκης από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα. Σ. Μπούρη, Ε. Ορφανίδου, Π. Παπαπαναγιώτου, Α. Παρίση, Ε. Τζιβάνη, Χ. Τζιμόπουλος, Α. Ξυγαλά.

11:45-12:00 Χωροσταθμήσεις ακριβείας με πρωτόγονα όργανα σε σήραγγες και qanat. Σ. Στείρος, Π. Τριανταφυλλίδης, Π. Ψυμούλης, Β. Κοντογιάννη, Α. Νικητοπούλου, Σ. Πυθαρούλη.

12:00-12:30 Διάλειμμα

12.30 – 14.15 Β´ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
Προεδρείο: Ε. Λάμπρου, Χρ. Μπούτουρα, I. Υφαντής.

12:30-12:45 Σχεδιαστικά όργανα ανά τους αιώνες. Π. Σαββαΐδης

12:45-13:00 Ιστορική εξέλιξη της επιστήμης της μετρολογίας και των διακριβώσεων τοπογραφικών οργάνων. Ι. Δούκας.

13:00-13:15 Βρετανοί χαρτογράφοι του Αιγαίου κατά το 19ο αιώνα. Π. Σαββαΐδης.

13:15-13:30 Η Γεωδαισία του Ήρωνα του Βυζαντινού. Δ. Ρωσσικόπουλος, Β. Χατζηδάκη, Ν. Χατζηδάκης.

13:30-13:45 Ένας βυζαντινός γεωμέτρης. Ιωάννης Πεδιάσιμος. Χ. Καλτσίκης.

13:45-14:00 Απεικονίσεις πόλεων: Η επίπεδη τρίτη διάσταση. Χρ. Μπούτουρα, Ε. Λιβιεράτος.

14:00-14:15 Urban laser scanning. C. Balletti, F. Guerra

Λήξη πρωινής συνεδρίας

16.30 – 18.30 Γ´ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
Προεδρείο: Χ. Κωτσάκης, Γ. Πανταζής, Χ. Πικριδάς.

16:30-16:45 Χάρτες του πολεοδομικού συγκροτήματος και της περιοχής Θεσσαλονίκης. Σ. Δεμερτζής.

16:45-17:00 Η πρώτη εναέρια φωτο-τοπογραφική αποτύπωση της Αθήνας. Χ. Κωτσάκης.

17:00-17:15 Γεωδαιτική σύνδεση Κρήτης – Αφρικής και Μέτρηση τόξου Μεσημβρινού (1927-30). Β. Καγιαδάκης.

17:15-7:30 Η τριγωνομετρική σύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου - Το μεγάλο γεωδαιτικό όνειρο του Μεσοπολέμου. Χ. Κωτσάκης.

17:30-17:45 Μέθοδοι και όργανα βαθυμετρικών αποτυπώσεων. Β. Γρηγοριάδης, Η. Ν. Τζιαβός.

17:45-18:00 Η χρήση σύγχρονων γεωδαιτικών οργάνων στις παραδοσιακές μεθόδους προσδιορισμού Υψομετρικών Διαφορών. Δ. Δ. Μπαλοδήμος, Ο. Αραμπατζή.

18:00-18:15 Η συμβολή της εξέλιξης των γεωδαιτικών οργάνων, των μεθόδων και των Η/Υ, στην εκπαίδευση στη ΣΑΤΜ του ΕΜΠ στο αντικείμενο των κτηματογραφικών αποτυπώσεων. Δ. Δ. Μπαλοδήμος, Ο. Αραμπατζή, Ε. Λάμπρου, Γ. Πανταζής.

18:15-18:30 Η εξέλιξη των επίγειων συμβατικών γεωδαιτικών οργάνων τον 20ο αιώνα στην Ελλάδα. Δ. Δ. Μπαλοδήμος, Ε. Λάμπρου, Γ. Πανταζής.

18:30-19:00 Διάλειμμα

19.00 – 20.30 Δ´ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
Προεδρείο: Ο. Αραμπατζή, K. Δούκας, Δ. Τσούλης.

19:00-19:15 Παρουσίαση του αντικειμένου δραστηριότητας της επιθεώρησης μεταλλείων Βορείου Ελλάδος (Ε.Μ.Β.Ε.) – Υπουργείο Ανάπτυξης καθώς και του αρχείου τοπογραφικών χαρτών του τοπογραφικού και κτηματολογικού τμήματός της. Δ. Ιωάννου.

19:15-19:30 Ιστορική εξέλιξη της μεθοδολογίας αποτύπωσης μνημείων. Κ. Τοκμακίδης.

19:30-19:45 Ιστορία της Τοπογραφικής Υπηρεσίας της Ελλάδος. Κ. Αλεξανδρίδης.

19:45-20:00 Σύνταξη των τοπογραφικών διαγραμμάτων για πράξεις τακτοποίησης και διατάγματα ρυμοτομίας χωρίς τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. Κ. Χατζηρόδου – Νικολοπούλου, Π. Φαρμάκη

20:00-20:15 Το Μουσείο των τοπογραφικών οργάνων και χαρτών του Τμήματος Δασολογίας. Β. Κ. Δρόσος, Β. Γιαννούλας, Κ. Δούκας.

20:15-20:30 Η πολεοδομική αποτύπωση (τοπολογική δομή) παραδοσιακού ηπειρώτικου οικισμού ως αντανάκλαση της κοινωνικής δομής του. Ε. Δημητριάδης.

Λήξη απογευματινής συνεδρίας. Δεξίωση

Σάββατο, 16 Απριλίου 2005

10.00 – 12.00 Ε´ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:
Προεδρείο: Ι. Δούκας, Κ. Κατσάμπαλος, Α. Φωτίου.

10:00 -10:15 Η ιστορία των υπολογιστικών συστημάτων. Π. Σαββαΐδης.

10:15-10:30 Ιστορική εξέλιξη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Ι. Δούκας , Ι. Υφαντής.

10:30-10:45 Η ιστορική εξέλιξη των ηλεκτρομαγνητικών οργάνων μέτρησης αποστάσεων. Γ. Τσότσος.

10:45-11:00 Ο ρόλος της ατμοσφαιρικής διάθλασης στις τοπογραφικές εφαρμογές. Δ. Τσούλης.

11:0-11:15 Ανασκόπηση μοντέλων επίδρασης ατμόσφαιρας στις γεωδαιτικές δορυφορικές μετρήσεις. Ι. Υφαντής.

11:15-11:30 Οι σύγχρονες εξελίξεις στον προσδιορισμό θέσης με τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης - GNSS. Α. Φωτίου, Χρ. Πικριδάς

11:30-11:45 Σύγχρονες ψηφιακές αεροκάμερες: Πώς η νέα τεχνολογία θέτει νέα προβλήματα και ψάχνει για παλιές λύσεις. Π. Πατιάς.

11:45-12:00 Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, στην επικοινωνία και στην συνεχή επιστημονική ενημέρωση. Κ. Κατσάμπαλος

Λήξη εργασιών συνεδρίου