ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΘΗΚΗΑπό το Μάρτιο του 2001
η Εθνική Χαρτοθήκη συνεργάζεται
με την Αγιορειτική Φωτοθήκη
σε θέματα Χαρτογραφίας και χαρτών,
που εντοπίζονται ιδιαίτερα στην ίδρυση
και ανάπτυξη της Αγιορειτικής Χαρτοθήκης


 

Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει:

Θέματα που ενδιαφέρουν τις χαρτογραφικές αναπαραστάσεις, απεικονίσεις και τεκμηριώσεις του Αγίου Όρους.

Την ανάπτυξη ειδικών χαρτογραφικών Εκθέσεων για το Κοινό και την παράλληλη παραγωγή σχετικών εκδόσεων.

Την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο αρχειακό υλικό της Αγιορειτικής Χαρτοθήκης και την ένταξή της στο ψηφιακό σύστημα της Εθνικής Χαρτοθήκης.

Την ανάπτυξη προγραμμάτων με εκπαιδευτικό περιεχόμενο .
Διεθνείς συνεργασίες.


Η Αγιορειτική Χαρτοθήκη στο διαδίκτυο
Επιμελητής της Αγιορειτικής Χαρτοθήκης: Σάββας Δεμερτζής
Τηλ. 2310821321

Υπεύθυνος: Ιερομόναχος Ιουστίνος Σιμωνοπετρίτης
Τηλ. 2377023204, Fax 23770 23704

Όρους Άθω γης και θαλάσσης περίμετρον - Χαρτών μεταμορφώσεις
:
Η έκδοση της Εθνικής Χαρτοθήκης αφιερωμένη στις χαρτογραφικές απεικονίσεις του Αγίου Όρους από τον 13ο αι. μέχρι σήμερα.
Έκθεση χαρτών του Αγίου Όρους στο Βελιγράδι.