Ηλεκτρονικό αρχείο χαρτών

Από τους κύριους στόχος της Εθνικής Χαρτοθήκης είναι η δημιουργία ενός καινοτομικού ηλεκτρονικού αρχείου χαρτών, επισκέψιμου και από το Διαδίκτυο. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται οι χάρτες της συλλογής της Εθνικής Χαρτοθήκης , ιστορικής και σύγχρονης, αλλά παράλληλα φιλοξενούνται και χάρτες άλλων συλλογών, δημόσιων και ιδιωτικών, μετά από ειδική συμφωνία με την Εθνική Χαρτοθήκη. Επίσης τεκμηριώνονται και οι σημαντικότεροι χάρτες της Ιστορίας της Χαρτογραφίας, ώστε να είναι δυνατή η άμεση ανεύρεσή τους από τους ενδιαφερόμενους μελετητές και ερευνητές (εικονική Χαρτοθήκη).

O Ecataeus στο διαδίκτυο

Αυτή τη στιγμή ο Ecataeus-web λειτουργεί με χάρτες του ΕΚΕΧΧΑΚ και της Αγιορετικής Χαρτοθήκης.

Το αρχείο Ecataeus | Εκαταίος σχεδιάστηκε από την Εθνική Χαρτοθήκη και αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος CartoTech (1998-1999) με την αρχική υποστήριξη της escape.