Εγκαίνια έκθεσης Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009, ώρα 20.00 στα Λουτρά «Παράδεισος» Αριστοτέλους και Εγνατία, Θεσσαλονίκη


  
                  
Tο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Πολιτισμού – Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς – Εθνική Χαρτοθήκη (ΕΚΕΠΠ-ΕΚΕΧΧΑΚ) είναι ΝΠΙΔ, συστάθηκε με το Νόμο 3489/2006, εποπτεύεται από το Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης και αποτελεί ουσιαστικά τη συνένωση δύο προϋπαρχόντων Νομικών Προσώπων που επίσης εποπτεύονταν από το ΥΜΑΘ, του ΕΚΕΠΠ (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) και του ΕΚΕΧΧΑΚ (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό).

Το ΕΚΕΠΠ-ΕΚΕΧΧΑΚ- ΕΘΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ συνεχίζει τις αξιόλογες δραστηριότητες του ΕΚΕΧΧΑΚ για τη μελέτη, προβολή και διάδοση της χαρτογραφικής κληρονομιάς της χώρας, ενώ παράλληλα στους σκοπούς του περιλαμβάνονται δραστηριότητες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, των τοπικών φορέων και των ΜΜΕ στη Βόρεια Ελλάδα και στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης για τα προγράμματα και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διοργάνωση εκδηλώσεων σχετικά με Ευρωπαϊκά και χαρτογραφικά θέματα.

Το ΕΚΕΠΠ-ΕΚΕΧΧΑΚ- ΕΘΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ είναι κοινωφελές, τα δε τυχόν έσοδα του διατίθενται για την απόκτηση μέσων, την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του εν γένει τεχνικού και λοιπού εξοπλισμού, την ενίσχυση και ανάπτυξη της λειτουργίας του και γενικά την επίτευξη των σκοπών του.

Η εποπτεία και ο έλεγχος του ΕΚΕΠΠ-ΕΚΕΧΧΑΚ- ΕΘΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ασκείται αποκλειστικά από τον Υπουργό Μακεδονίας – Θράκης και περιλαμβάνει τον διορισμό των οργάνων διοίκησης κατά το άρθρο 4 του ν. 2466/1997, την έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού και την άσκηση τακτικού ή έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου.


Η Ευρώπη όπως απεικονίζεται στον Παγκόσμιο Άτλαντα του χαρτογράφου Gerard Mercator που τυπώθηκε μεταξύ 1585 και 1595


Η Ευρώπη από το έργο Theatrum Orbis Terrarum του χαρτογράφου
Abraham Ortelius, 1612


Johan Baptist Homann. Xάρτης του Δούναβη με τις γειτονικές χώρες, όπως και όλης της Ελλάδας και του Αρχιπελάγους, Νυρεμβέργη 1641


Claudius Ptolemaeus, συντάκτης-επιμελητής έκδοσης Martin Waldseemueller. Ο πρώτος έντυπος χάρτης των Βαλκανίων, Στρασβούργο 1513


Χάρτης Θεσσαλονίκης στην γαλλική και τουρκική γλώσσα, περίπου 1898


Πολεοδομικός χάρτης Θεσσαλονίκης, εκδ. Διον. και Βασ. Λουκόπουλου, Αθήνα 1938