ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

maplibrary.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ 37

546 33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310 243120   FAX 2310 243121

info<at>maplibrary.gr | maplibrary<at>sch.gr

www.maplibrary.gr

FB: www.facebook.com/maplibrary    

Instagram: cartographicheritagearchives   

 

 

 EN  

<< Αρχική  σελίδα   To Αρχείο   Οι Χάρτες   Οι Δράσεις μας
   

Ιστορικό

Πρόσβαση - Επικοινωνία

 

Συλλογές

Ψηφιακή Χαρτοθήκη

 

Εκπαίδευση Συνεργασίες

Εκθέσεις   Εκδόσεις

                                    

 

Συλλογές

>> Το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς έχει θεμελιώδη στόχο τον εντοπισμό, τη διαφύλαξη, την ανάδειξη και την ψηφιακή ενοποίηση του χαρτογραφικού υλικού που βρίσκεται στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες των ΓΑΚ. Το υλικό αυτό είτε ως αυτόνομες συλλογές χαρτών είτε ως τμήμα άλλων συλλογών και αρχείων περιλάμβάνει μεταξύ άλλων παλαιούς χάρτες, τοπογραφικά σχέδια, άτλαντες, βιβλία γεωγραφικού περιεχομένου, υδρόγειες σφαίρες και σχολικούς χάρτες καθώς και ανέκδοτο πρωτότυπο υλικό, αποτυπώσεις και απεικονίσεις που προέρχονται από κρατικές υπηρεσίες και υπουργεία. Ειδικά η ψηφιακή ενοποίηση φιλοδοξεί στην ανάδειξη και καλύτερη διαχείριση του υλικού αυτού που αναπόφευκτα βρίσκεται διασκορπισμένο, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των επιμέρους συλλογών. Το ΑΧαΚ αξιοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας και μεριμνά για την εξασφάλιση του διακριτού ρόλου των χαρτών στο αρχειακό περιβάλλον, αλλά και για τη διευκόλυνση στην πρόσβαση στο χαρτογραφικό αρχειακό υλικό των ΓΑΚ που βρίσκεται στις αντίστοιχες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα.

Το ΑΧαΚ τηρεί και αναπτύσσει επίσης επιτόπου αρχείο χαρτών σε δύο διακεκριμένα αλλά επικοινωνούντα επίπεδα: Το κλασσικό έντυπο Αρχείο Χαρτών και την Ψηφιακή Χαρτοθήκη που συγκροτούνται χάρη σε προσκτήσεις, δωρεές, δάνεια, παρακαταθήκες, παραχωρήσεις και ενίοτε αγορές χαρτών κ.ά. χαρτογραφικού υλικού. Σε αυτά, συλλέγονται χάρτες κάθε τύπου, με ελληνικό και διεθνές ενδιαφέρον, που καλύπτουν διάφορες περιόδους και φάσεις της Ιστορίας των χαρτών. Ειδικά το ψηφιακό χαρτογραφικό αρχείο εμπλουτίζεται με υλικό που προκύπτει από συνεργασίες με ιδιώτες συλλέκτες, φορείς, υπηρεσίες και άλλες δράσεις του Αρχείου. Επιπλέον, στο Αρχείο τεκμηριώνονται ηλεκτρονικά και οι σημαντικότεροι χάρτες της Ιστορίας της Χαρτογραφίας, ώστε να είναι δυνατή η άμεση ανεύρεσή τους από ενδιαφερόμενους μελετητές και ερευνητές.

Σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, η διαχείριση του αρχειακού χαρτογραφικού υλικού περιλαμβάνει τα στάδια της Επιλογής, Πρόσκτησης, Συντήρησης, Ταξινόμησης / Αρχειοθέτησης, Ψηφιοποίησης και Διάθεσης στο Κοινό. Δείτε περισσότερα στη σχετική σελίδα της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. "Μάθετε πώς διαχειριζόμαστε τα αρχεία".