ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

maplibrary.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ 37

546 33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310 243120   FAX 2310 243121

info<at>maplibrary.gr | maplibrary<at>sch.gr

www.maplibrary.gr

FB: www.facebook.com/maplibrary    

 

 

 EN  

<< Αρχική  σελίδα   To Αρχείο   Οι Χάρτες   Οι Δράσεις μας
   

Ιστορικό

Πρόσβαση - Επικοινωνία

 

Συλλογές

Ψηφιακή Χαρτοθήκη

 

Εκπαίδευση Συνεργασίες

Εκθέσεις   Εκδόσεις

 

 

Το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς

Το κτίριο

Διοίκηση

Προσωπικό

Βρείτε μας στo Google Maps

Οδηγίες πρόσβασης: Δείτε εδώ

 

Δείτε διαδρομές και αξιοθέατα γύρω από το ΑΧΑΚ

 

χάρτης: Ε. Κοκτσίδου, στα πλαίσια πρακτικής άσκησης

>> Το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (ΑΧαΚ) συστάθηκε το 2013 (Ν. 4109/2013). Αποτελεί οργανική μονάδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), επιπέδου Τμήματος και υπάγεται διοικητικά στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας. Από της σύστασής του ασκεί τις αρμοδιότητες της καταργηθείσας με τον ίδιο νόμο Εθνικής Χαρτοθήκης (1997-2013).

>> Το Αρχείο έχει κύριους σκοπούς του τη διαχείριση, διατήρηση, πρόσβαση και χρήση της χαρτογραφικής κληρονομιάς της χώρας, καθώς και την ανάπτυξη και διάδοση της πολιτιστικής, εκπαιδευτικής, κοινωνικής, καλλιτεχνικής, επιστημονικής και τεχνολογικής διάστασης της Χαρτογραφίας και των Χαρτών. Το ΑΧαΚ αναπτύσσει Ψηφιακή Χαρτοθήκη, αξιοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας και μεριμνά για την εξασφάλιση του διακριτού ρόλου των χαρτών στο αρχειακό περιβάλλον, αλλά και για τη διευκόλυνση στην πρόσβαση στο χαρτογραφικό αρχειακό υλικό των ΓΑΚ.

Για την επίτευξη των σκοπών του, το ΑΧαΚ πραγματοποιεί σειρά δράσεων, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικά προγράμματα, εκθέσεις, εκδόσεις κλπ., συχνά σε συνεργασία με άλλους εθνικούς και διεθνείς φορείς.

________________________________________________

>> Το Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (ΕΚΕΧΧΑΚ) - Εθνική Χαρτοθήκη ιδρύθηκε το 1997 με το Ν. 2466/1997 (ΦΕΚ 30/Α/97), ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Βουλή.

Το 2006 ο νόμος του 1997 τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 στο Ν. 3489/2006, με το οποίο άλλαξε ο τίτλος του σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (ΕΚΕΠΠ - ΕΚΕΧΧΑΚ) - Εθνική Χαρτοθήκη, εντάσσοντας στο αρχικό αντικείμενο του Κέντρου εκείνο μιας, μέχρι τότε, προς εκκαθάριση αστικής εταιρείας (ΕΚΕΠΠ). Το 2013 το ΕΚΕΠΠ-ΕΚΕΧΧαΚ-Εθνική Χαρτοθήκη καταργήθηκε (Ν. 4109/2013) και οι αρμοδιότητές του πέρασαν στο ΑΧαΚ.

Α΄ Περίοδος 1997-2006

Β΄ Περίοδος 2006-2009

Γ΄ Περίοδος 2010-2013

Ιδρυτικός Νόμος, 1997 

Τροπολογία,  2006

Ίδρυση ΑΧαΚ, 2013