ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

maplibrary.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ 37

546 33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310 243120   FAX 2310 243121

info<at>maplibrary.gr | maplibrary<at>sch.gr

www.maplibrary.gr

FB: www.facebook.com/maplibrary    

 

 

 EN  

<< Αρχική  σελίδα   To Αρχείο   Οι Χάρτες   Οι Δράσεις μας
   

Ιστορικό

Πρόσβαση - Επικοινωνία

 

Συλλογές

Ψηφιακή Χαρτοθήκη

 

Εκπαίδευση

Εκθέσεις   Εκδόσεις

  

 

Το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς

Ιδρυτικός Νόμος, 1997 

Τροπολογία,  2006

Ίδρυση ΑΧαΚ, 2013

 

Διοίκηση

Προσωπικό

 

Α΄ Περίοδος 1997-2006

Β΄ Περίοδος 2006-2009

Γ΄ Περίοδος 2010-2013

 

Βρείτε μας στo Google Maps

Οδηγίες πρόσβασης: Δείτε εδώ

 

Δείτε διαδρομές και αξιοθέατα γύρω από το ΑΧΑΚ

 

χάρτης: Ε. Κοκτσίδου, στα πλαίσια πρακτικής άσκησης

>> Το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (ΑΧαΚ) συστάθηκε το 2013 (Ν. 4109/2013). Αποτελεί οργανική ομάδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), επιπέδου Τμήματος και υπάγεται στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας.

Από της σύστασής του ασκεί τις αρμοδιότητες της καταργηθείσας με τον ίδιο νόμο Εθνικής Χαρτοθήκης.

________________________________________________

 

>> Το Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (ΕΚΕΧΧΑΚ) - Εθνική Χαρτοθήκη ιδρύθηκε το 1997 με το Ν. 2466/1997 (ΦΕΚ 30/Α/97), ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Βουλή.

Το 2006 ο νόμος του 1997 τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 στο Ν. 3489/2006, με το οποίο άλλαξε ο τίτλος του σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς (ΕΚΕΠΠ - ΕΚΕΧΧΑΚ) - Εθνική Χαρτοθήκη, εντάσσοντας στο αρχικό αντικείμενο του Κέντρου εκείνο μιας, μέχρι τότε, προς εκκαθάριση αστικής εταιρείας (ΕΚΕΠΠ).

>> Το Κέντρο έχει κύριους σκοπούς του την ανάπτυξη και διάδοση της χαρτογραφίας και των χαρτών στον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την καθημερινή ζωή και τη διοίκηση. Ασχολείται επίσης  με τη σύνταξη ψηφιακού αρχείου χαρτών και με την ανάπτυξη των νέων ψηφιακών τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας και την παροχή τεχνογνωσίας. Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του είναι οι εκθέσεις, οι εκδόσεις σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, τα σεμινάρια και οι συναφείς εθνικές και διεθνείς δραστηριότητες και συνεργασίες. Συμβάλει στην ανάπτυξη και διάδοση της πολιτιστικής, εκπαιδευτικής, κοινωνικής, καλλιτεχνικής, επιστημονικής και τεχνολογικής διάστασης της Χαρτογραφίας και των Χαρτών, σε μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση, την πληροφορία και την επικοινωνία, με μέσα τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες ψηφιακές προσεγγίσεις στην εθνική και παγκόσμια Χαρτογραφική Κληρονομιά.