ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

maplibrary.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ 37 546 33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310 243120   FAX 2310 243121

info@maplibrary.gr | maplibrary@sch.gr

www.maplibrary.gr

 ENGLISH

ω                                                         

  << Αρχική  σελίδα  

 

Διοίκηση

Το Αρχείο Πρόσβαση - Επικοινωνία Συνδέσεις

Συλλογές   Ψηφιακή Χαρτοθήκη

Εκθέσεις Εκδόσεις Εκπαίδευση

 

Το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς συστάθηκε το 2013 (Ν. 4109/2013). Αποτελεί οργανική ομάδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), επιπέδου Τμήματος και υπάγεται στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας.

Από της σύστασής του ασκεί τις αρμοδιότητες της καταργηθείσας με τον ίδιο νόμο Εθνικής Χαρτοθήκης.

 

Η ιστοσελίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους: http://www.gak.gr

Η Ιστοσελίδα του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας: http://gak.thess.sch.gr/