ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

maplibrary.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΟΥ 37

546 33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310 243120   FAX 2310 243121

info<at>maplibrary.gr | maplibrary<at>sch.gr

www.maplibrary.gr

FB: www.facebook.com/maplibrary    

 

 

 EN  

<< Αρχική  σελίδα   To Αρχείο   Οι Χάρτες   Οι Δράσεις μας
   

Ιστορικό

Πρόσβαση - Επικοινωνία

 

Συλλογές

Ψηφιακή Χαρτοθήκη

 

Εκπαίδευση Συνεργασίες

Εκθέσεις   Εκδόσεις

 

 

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: "Η χρήση των χαρτών και του χαρτογραφικού υλικού στην εκτός σχολείου εκπαιδευτική διαδικασία για παιδιά και/ή ενήλικες πρόσφυγες"

 

 

>> Το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς προσφέρει στα πλαίσια της συνεργασίας του με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας για το Ευρωπαϊκό Προγράμμα Erasmus+ KA2 "Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών 'Managing the refugee and migrant flows through the development of educational and vocational frames for children and adults' - XENIOS ZEUS", το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο Η χρήση των χαρτών και του χαρτογραφικού υλικού στην εκτός σχολείου εκπαιδευτική διαδικασία για παιδιά και/ή ενήλικες πρόσφυγες.

 

Οι μεταναστευτικές ροές, όπως όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες, ξεκινούν από τόπους και εξελίσσονται στο χώρο και στο χρόνο. Μπορούν επομένως να αποτυπωθούν στους χάρτες αλλά και να γίνουν κατανοητές με τη βοήθεια των χαρτών. Επιπλέον η αντίληψη του ανθρώπου για το χώρο, όντας υποκειμενική, επηρεάζεται από τις γνώσεις, τα βιώματα, τη νόηση και τα συναισθήματα και διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο αυτός κινείται και τοποθετεί τον εαυτό του μέσα στον Κόσμο.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα του ΑΧαΚ έχουν την ευκαιρία να δουν τους χάρτες ως πολύτιμο βοηθό στην κατανόηση του γεωχώρου και των σχετικών με τις μεταναστευτικές ροές φαινομένων, αλλά και ως εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη διδασκαλία πρακτικών, πολιτισμικών και άλλων θεμάτων. Επιπλέον, δίνονται οδηγίες για την οργάνωση εκπαιδευτικών παιχνιδιών με τη χρήση χαρτών, με σκοπό την εμψύχωση και την έκφραση συναισθημάτων και προσδοκιών που σχετίζονται με το χώρο.

 

Το ΑΧαΚ πραγματοποίησε τρία επιμορφωτικά προγράμματα, την Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017 στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ, την Παρασκευή 19 Μαΐου στο ΑΧαΚ σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα του ΑΠΘ και την 3 Ιουλίου 2017 στο ΑΧαΚ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας κ.ά. ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.
 

Μπορείτε να δείτε το υλικό του σεμιναρίου στην ιστοσελίδα του προγράμματος Erasmus+ KA2 Xenios Zeus ή εδώ:

 • Προτάσεις από το ΑΧαΚ για παιχνίδια γνωριμίας, χαρτογραφικές δραστηριότητες και άλλες χρήσεις των χαρτών σε μαθήματα άτυπης εκπαίδευσης για παιδιά ή/και ενήλικες πρόσφυγες >>

 • Συνοπτική παρουσίαση, οδηγίες και παραδείγματα από το πρόγραμμα Η χρήση των χαρτών και του χαρτογραφικού υλικού στην εκτός σχολείου εκπαιδευτική διαδικασία για παιδιά και/ή ενήλικες πρόσφυγες του ΑΧαΚ >>

 • Συγκεντρωτικές αξιολογήσεις για το επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΑΧαΚ

  - Από τους συμμετέχοντες στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΣΝΕΓ, 4/5 2017 >>

  - Από τους συμμετέχοντες στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΠΘ, 19/5/2017 >>

  - Από τους συμμετέχοντες στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Παν. Δυτικής Μακεδονίας και άλλους εκπαιδευτικούς >>

  - Συνολικά, από όλους τους συμμετέχοντες >>

_______________

 • Η σελίδα του προγράμματος Xenios Zeus >>

 • Ημερολόγιο δράσεων, νέα και ανακοινώσεις του προγράμματος Xenios Zeus >>

Σχετικές δράσεις:

 • 1η συνάντηση Εταίρων, Θεσσαλονίκη, 7/11/2016 >>

 • Ημερίδες διάχυσης, Διαβατά και Πολύκαστρο, 6-7/4/2017 >>

 • Τα επιμορφωτικά σεμινάρια του ΑΧαΚ και το υλικό 4/5/2017, 19/5/2017 και 3/7/2017 >>

 • 2η Συνάντηση Εταίρων, Παλέρμο, 4-7/5/2017 >>

 • 3η Συνάντηση Εταίρων, Μασσαλία, 12-13/10/2017 >>

 • Συνάντηση της Ομάδας Διαχείρισης & Παρακολούθησης Εκπ/σης προσφύγων και της Ομάδας Έργου Xenios Zeus >>

 • Ενημέρωση Σχολικών Συμβούλων, 10/11/2017 >>

 • Σεμινάριο: Χρήσεις, ερμηνείες και αξιοποίηση του χάρτη και της χαρτογραφικής κληρονομιάς στην εκπαιδευτική διαδικασία, 5/2/2018 >>

 • 4η Συνάντηση Εταίρων, Θεσσαλονίκη, 2-3/5/2018 >>